بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان

عقلی که با انقلاب اسلامی به تاریخ ما برمی‌گردد «به یاد آن یار سفر کرده»