بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان

۲۹ تیر ۱۳۶۷-پیام به ملت ایران در سالگرد کشتار خونین مکه (قبول قطعنامه 598)