بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان
نوشتارهای سایت
تعداد نمایش

به جای آن‌که قطره‌هایی باشیم که به دریا متصل‌اند

ما و دعای سحر و اسماء الهی

ما و مواجهه با سخنانی بس حکیمانه 

نسبت روحانیت با مردم

  معنای حضور توحیدی 

عفاف بزرگ

 جایگاه مشارکت مردم در نظام اسلامی

 توحیدِ «دعای سحر» بزرگ‌ترین توحید

سوره اعلی و راه نظر به بزرگ فهمیدن نام پروردگار

مردم و وجدان تاریخیِ حاضر در آن‌ها

عبور از «فخر» و استکبار و احساس یگانگی بین انسان‌ها

چه اندازه رهبر معظم انقلاب، فهمیدنی است

ما به کجا و به چه چیز تعلّق داریم؟!!

انقلاب اسلامی در حالِ «شدن» است

اگر دیروز در انتخابات شرکت نکرده بودیم!!

راز حضور در زمره رأی‌دهندگان 

  رازهای موجود در معرفت نفس

آفات «عُجب» از ديدگاه قرآن و روايات

  خطرِ فروکاستن سیاست اسلامی به سیاست مدرن.

شرح غزلیات حافظ- غزل شماره 131- معنای حقیقی ایمان

نظر به حضرت مهدی«عجل‌الله‌تعالی‌فرجه» و درک حضور نهایی امروزین خود

جایگاه تاریخی جمهوری اسلامی  و جمهوریت آن.

4-راهی در راستای مردمی کردن نظام اسلامی (مدارا و رفق)

3-راهی در راستای مردمی کردن نظام اسلامی (نیکی به مؤمنین و نظر به انسانیت انسانها)

2-راهی در راستای مردمی کردن نظام اسلامی (نیکی به مؤمنین و نظر به انسانیت انسان‌ها)