بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان
شماره پرسش:

کربلا صورت تعیّن‌یافته‌ی طواف به گرد خانه‌ی خدا است

نمایش چاپی