بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان

۲ آذر ۱۳۶۷- پیام به ملت ایران و بسیجیان سلحشور در هفته بسیج (نقش و منزلت بسیج)