بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان

در سوک حضرت روح الله«رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» و باز در زمان غیبت، با رحلت امام خمینی«رضوان‌الله‌تعالی‌علیه»، «ولایت الهی» ادامه یافت