بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان
نوشتارهای سایت
تعداد نمایش

شرح غزلیات حافظ- غزل شماره 133- جناب حافظ و گزارش دینداری واپسین انسان(با نظر به بازگشت عرشی مردان سیاست و دیانت)

حضوری ماورای «نه مرگ» و «نه زندگی»

جمهوری اسلامی، حجّت دوران

انسان آخرالزمانی و اوج حضوری که در پیش دارد

ماهیت و چیستی تمدن و نسبت انقلاب اسلامی با آن

جایگاه عرفان اسلامی و نسبت تاریخی ما و تمدن پیش رو

سلام به یگانگی ذیل انقلاب اسلامی 

دنیا همچون برگشت سايه ای نا پایدار

     راز بصیرت دانشجویان جهان غرب 

سوره اعلی و نظر به علو پروردگار( سَنُقْرِئُكَ فَلا تَنْسى)

دیانت در عین سیاست و جمهوریت

  آری! انسان، خودش برای خودش مسئله شده  است

فکری در خور آنچه در این تاریخ در پیش است

فکری در خورآنچه در این تاریخ در پیش است

ما و شهید محمدرضا زاهدی و ادامه راهی که در پیش است

  ما و انتظاری بزرگ

حقیقت ایمان در منظر امامان معصوم«علیهم‌السلام» و عرفا

برکات درک زمانه و انتقام از اسرائیل

انسان کامل یا مقام قدسی پیامبر(ص) و ائمه (ع)

پرواز تاریخی که برای عبور از موانع و فتنه ها نیاز داریم

نسبت روحانیت با مردم

شرح غزلیات حافظ- غزل شماره 132- عید فطر و حضوری دیگر

معجزه مناجات در ایجاد ایمانِ اصیل

     دقیقاً در خال زده‌اید

سر به سامان دیروزین نهادن کافی نیست