بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان
شماره پرسش:

سراغ حضرت صاحب‌الأمر«عج» را در کجا باید گرفت؟ کدام امام زمان حتماً ظهور خواهند کرد؟

نمایش چاپی