بسم الله الرحمن الرحیم
گروه فرهنگی لب المیزان
به لب المیزان خوش آمدید.
گروه فرهنگی المیزان

فرزندم این‌چنین باید بود (شرح نامه 31 نهج البلاغه) - جلد دوم